Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp.z o.o.
43 823 31 97 mpwik@mpwikzdw.com.pl
slajd 0 slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
zlokalizujemy i wyeliminujemy każdą usterkę

RODO - informacje
biuletyn informacji publicznej

Licznik odwiedzin:


dzisiaj:297
wczoraj:950
wszystkie:664524
online:1

Kapitał zakładowy MPWiK
41 427 600 PLN

AKTUALNOŚCI


19.02.2020Informacja dla mieszkańców ul.Staszica w Zduńskiej Woli.

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci do granic posesji w ul.Staszica w Zduńskiej Woli oraz przystąpieniem do jej użytkowania, informujemy mieszkańców ul.Staszica o możliwości wykonywania przyłączeń do wykonanej sieci.
W celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej należy złożyć w siedzibie spółki przy ul.Królewskiej 15 „Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. Wzór wniosku można uzyskać w pokoju nr 6 lub pobrać z naszej  strony internetowej. Wniosek dostępny jest w zakładce Usługi  -> Pliki do pobrania. Zapraszamy.

3.12.2019Informacja o realizacji inwestycji sieciowych w 2019 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli spółka z o.o. informuje, że zgodnie z założeniami Planu Techniczno-Ekonomicznego na rok 2019 spółka zrealizowała następujące inwestycje:
  • budowę sieci wodociągowej w ul. Opiesińskiej o długości 524,00 mb na odcinku od ul.Klonowej do ul.Agrestowej
  • budowę sieci wodociągowej w ul.Tenisowej o długości 159,00 mb
  • budowę sieci wodociągowej w ul.Saneczkowej o długości 163,20 mb
  • budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji  w ul.ks.Jerzego Popiełuszki. Zakres robót obejmuje wykonanie kanału o długości 69,50 mb oraz odcinków sieci w ilości 3 szt. o długości 19,60 mb
  • w fazie końcowej znajduje się budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci do granic posesji w ul.Staszica. Zakres robót obejmuje wykonanie kanału o długości ok. 1400 mb oraz odcinków sieci w ilości 64 szt. o długości 330,30 mb. Wykonany odcinek kanalizacji będzie służył zarówno mieszkańcom Zduńskiej Woli jak i Swędzieniejewic. Umożliwi podłączenie 64 szt. nieruchomości. Po odbiorze technicznym i zawiadomieniu o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli będzie można przystąpić do jego użytkowania i wykonywania podłączeń
  • w trakcie realizacji znajduje się budowa kanalizacji sanitarnej w ul.ks.prof. Józefa Tischnera oraz ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zakres robót w ul. ks.prof. Józefa Tischnera obejmuje sieć o długości 489,90 mb oraz 35 szt. odcinków sieci doprowadzonych do granic posesji o długości ok.200,00 mb. Zakres robót w ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego obejmuje sieć o długości 619,30 mb oraz 29 szt. odcinków sieci doprowadzonych do granic posesji o długości ok.181,70 mb. Termin zakończenia robót przewiduje się na dzień 31.12.2019 r.

25.11.2019KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 25.11.2019 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Zduńska Wola (miejscowości: Zduńska Wola, Czechy, Izabelów, Tymienice, Swędzieniejewice, Karsznice, Paprotnia, Opiesin, Janiszewice, Karolew, Henryków, Suchoczasy, Ochraniew, Maciejów, Marzenin, Holendry, Beniaminów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli po zapoznaniu się z wynikami badań wody w ramach urzędowej kontroli pobranych w dniu 21.11.2019r. z punktów poboru zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego Zduńska Wola i po rozpatrzeniu sprawozdania z badań Nr PSSE-OL-HŚ/N/340/19 z dnia 25.11.2019r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli

stwierdza w zakresie wykonanych badań przydatność wody do spożycia z Wodociągu Publicznego w Zduńskiej Woli

Komunikat skierowany do konsumentów wodociągu Publicznego Zduńska Wola obsługiwany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Królewska 15.

22.11.2019Komunikat MPWiK Sp. z o.o. w sprawie jakości wody w Zduńskiej Woli

W związku z komunikatem wydanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. podjęło intensywne działania, których celem jest wyeliminowanie zaistniałej sytuacji. Wdrożono, przyjętą w takich przypadkach, procedurę płukania sieci wodociągowej oraz jej dezynfekcji. Spółka na bieżąco dokonuje pobierania i odczytywania prób. Będziemy informować o wynikach kolejnych badań.

22.11.2019 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 20.11.2019 R.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Zduńska Wola (miejscowości: Zduńska Wola, Czechy, Izabelów, Tymienice, Swędzieniejewice, Karsznice, Paprotnia, Opiesin, Janiszewice, Karolew, Henryków, Suchoczasy, Ochraniew, Maciejów, Marzenin, Holendry, Beniaminów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż w próbkach wody pobranych do badania w dniu 13.11.2019r. z wodociągu publicznego Zduńska Wola stwierdzono:

- sieć: ul. Królewska 15, Zduńska Wola, obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta;

- sieć: Przedszkole ul. Kałużewskiego 1D, Zduńska Wola obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1ml w kranie konsumenta;

- sieć: Szkoła Podstawowa ul. 1-go Maja, Zduńska Wola obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta;

- sieć: Zduńska Wola Czechy nr 262 obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż woda po przegotowaniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, wodę należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej dwie minuty.

Woda bezpośrednio z kranu nadaje się tylko do celów gospodarczo - bytowych.


Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż zobowiązał właściciela wodociągu do podjęcia natychmiastowych działań (w tym dezynfekcji sieci) i doprowadzenia jakości wody w wodociągu do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.)

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: http://www.pssezdunskawola.pl w zakładce komunikaty "komunikat o jakości wody do spożycia".

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Copyright © 2020 MPWiK Zduńska Wola administracja

Projekt i wykonanie: forma-studio.com.pl